Detail kmitočtového pásma

Pásmo 29,5 – 29,9 GHz

Poznámky k celému pásmu 5.540
Část PVRS PV-P/11
Služba Družicová pevná (vzestupný směr)
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně
Poznámky 5.484A, 5.516B, 5.539, 5.484B, 5.527A
Aplikace Pozemské stanice družicové pevné služby
Úsek 29,5 – 30 GHz
Harmonizace CEPT/ECC/DEC/(06)03, CEPT/ECC/DEC/(15)04, CEPT/ECC/DEC/(13)01, CEPT/ECC/DEC/(05)08
Oprávnění VO-R/1
Doplňující informace Využití v souladu s 5.484A, 5.516B a 5.539. Pásmo 29,5-30 GHz je určeno pro využití nekoordinovanými pozemskými stanicemi, stanicemi HEST a stanicemi na pohyblivých platformách tj. Earth Stations on Mobile platforms - ESOMP. Povinně ATPC. Pásmo 27,5-30 GHz dle poznámky Řádu 5.539 mohou používat modulační spoje pro družicovou rozhlasovou službu. Detailní podmínky viz VO-R/1.
Budoucnost Předpokládá se rozšíření využívání úseků 27,5–29,1 GHz a 29,5–30 GHz o pozemské stanice negeostacionárních družicových sítí. Stanice mohu být umístěny na pohyblivých platformách a předpokladem je využívání na základě všeobecného oprávnění.
Služba Družicová pevná (sestupný směr)
Druh přidělení Podružná
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně
Úsek 27,501 – 29,999 GHz
Poznámka 5.540
Aplikace Majákové přenosy
Úsek 27,501 – 29,999 GHz
Doplňující informace Doplňkové přidělení v souladu s 5.540. Majákové přenosy určené k regulaci výkonu na vzestupné cestě v souladu s 5.540.
Služba Družicového průzkumu Země (vzestupný směr)
Druh přidělení Podružná
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně
Poznámka 5.541
Úsek 28,5 – 30 GHz
Doplňující informace V souladu s poznámkou Řádu 5.541 je v pásmu 28,5–30 GHz služba družicového průzkumu Země omezena na přenos dat mezi stanicemi, nikoli pro prvotní sběr informací pomocí aktivních nebo pasivních čidel.
Služba Družicová pohyblivá (vzestupný směr)
Druh přidělení Podružná
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně
Aplikace Pozemské stanice družicové pohyblivé služby
Úsek 29,5 – 29,9 GHz
Harmonizace CEPT/ECC/DEC/(06)02, CEPT/ECC/DEC/(06)03
Oprávnění VO-R/1
Doplňující informace Vysílání terminálů. Pásmo 29,5-29,9 GHz je přiděleno družicové pohyblivé službě v kategorii podružné služby. Detailní podmínky viz VO-R/1.