Detail kmitočtového pásma

Pásmo 27 – 27,5 GHz

Poznámky k celému pásmu CZ10
Část PVRS PV-P/2
Služba Pevná
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Rovnoprávně
Civilní užití Rovnoprávně
Doplňující informace Rovnoprávné sdílení s necivilním využitím. Nevyužíváno.
Služba Mezidružicová
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně
Poznámka 5.536
Doplňující informace Využití v souladu s 5.536 omezeno na aplikace v kosmickém výzkumu a v družicovém průzkumu Země a dále na přenosy údajů pocházejících z průmyslových a lékařských činností v kosmickém prostoru. Zpětné datové reléové spoje organizací ESA, JAXA a NASA, párové k 22,55-23,55 GHz. V České republice není služba využívána.
Služba Pohyblivá
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Rovnoprávně
Civilní užití Rovnoprávně
Poznámky 5.338A, 5.532AB
Aplikace MFCN - sítě elektronických komunikací
Harmonizace (EU) 2020/590, (EU) 2019/784, ECC/DEC/(18)06
Doplňující informace Poznámka 5.338A odkazuje na Rezoluci 750 (Rev.WRC-19), která stanoví podmínky kompatibility služby družicového průzkumu Země (pasivní) v pásmu 23,6-24,0 GHz a pohyblivé služby v pásmu 24,25-27,5 GHz. Pásmo 24,25-27,5 GHz bylo na WRC-19 v poznámce 5.532AB identifikováno pro IMT. Platí Rezoluce 242 (WRC-19).
Budoucnost Pohyblivé sítě IMT 5G v souladu s (EU) 2020/590 měnící (EU) 2019/784 a ECC/DEC/(18)06. 5 bloků 200 MHz, TDD
Aplikace Necivilní využití
Doplňující informace Necivilní využití rovnoprávně.