Detail kmitočtového pásma

Pásmo 242,95 – 243,05 MHz

Poznámky k celému pásmu 5.111, 5.254, 5.256
Část PVRS PV-P/21
Služba Pohyblivá
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Rovnoprávně
Civilní užití Rovnoprávně
Aplikace SAR (komunikace)
Úsek 242,95 – 243,05 MHz
Doplňující informace V souladu s 5.256 stanice záchranných plavidel i letadel a zařízení používaných k záchranným účelům, viz Dodatek Řádu č.13. V souladu s 5.111 lze využívat v souladu s postupy platícími pro zemské radiokomunikační služby také pro pátrací a záchranné operace týkající se kosmických plavidel s posádkou.
Aplikace Radary GPR/WPR (SRD)
Úsek 230 – 1 000 MHz
Harmonizace CEPT/ERC/REC 70-03, CEPT/ECC/DEC(06)08, (EU) 2019/785
Oprávnění VO-R/10 čl. 6
Doplňující informace Konkrétní podmínky využívání kmitočtů, včetně technických parametrů, jsou stanoveny příslušným všeobecným oprávněním
Aplikace Necivilní využití
Doplňující informace Necivilní využití rovnoprávně.
Úsek 235 – 322 MHz
Doplňující informace Pásmo může být v souladu s 5.254 využíváno družicovou pohyblivou službou s podmínkou dohody, dosažené podle postupu stanoveného v ustanovení Řádu 9.21, a s podmínkou, že stanice v této službě nebudou působit škodlivé rušení stanicím ostatních služeb.