Detail kmitočtového pásma

Pásmo 22,21 – 22,5 GHz

Poznámky k celému pásmu 5.149, 5.532
Část PVRS PV-P/16
Služba Družicového průzkumu Země (pasivní)
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně
Úsek 22,21 – 22,5 GHz
Doplňující informace Pasivní využití v souladu s poznámkou 5.532.
Služba Pevná
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně
Aplikace Pevné spoje
Úsek 22 – 22,6 GHz
Harmonizace CEPT/ERC/REC T/R 13-02, ITU-R Rec. F.637
Doplňující informace Spoje bod-bod FDD, duplex 1008 MHz, 22-22,6/23-23,6 GHz. Kanálová rozteč 56 MHz nebo 28 MHz nebo 14 MHz nebo 7 nebo 3,5 MHz.
Služba Pohyblivá kromě letecké pohyblivé
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně
Úsek 22,21 – 22,5 GHz
Doplňující informace Civilní využití není zaváděno.
Služba Radioastronomická
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně
Úsek 22,21 – 22,5 GHz
Doplňující informace V souladu s poznámkou 5.149 Řádu musí uživatelé pásma chránit radioastronomii.
Služba Kosmického výzkumu (pasivní)
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně
Úsek 22,21 – 22,5 GHz
Doplňující informace Pasivní využití v souladu s poznámkou 5.532.
Aplikace SRD pro telematiku
Úsek 21,65 – 24,25 GHz
Oprávnění VO-R/10 čl. 4
Doplňující informace Konkrétní podmínky provozu stanoví Všeobecné oprávnění. Využití pouze pro vozidlové radary ve vozidlech registrovaných v členských státech Evropské unie do 30.6. 2013.