Detail kmitočtového pásma

Pásmo 191,8 – 200 GHz

Poznámky k celému pásmu 5.149, 5.341, 5.554
Služba Pevná
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně
Služba Mezidružicová
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně
Služba Pohyblivá
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně
Poznámka 5.558
Doplňující informace V souladu s 5.558 mohou být provozovány stanice v letecké pohyblivé službě, pokud nebudou působit škodlivé rušení mezidružicové službě.
Služba Družicová pohyblivá
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně
Služba Radionavigační
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně
Služba Družicová radionavigační
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně