Detail kmitočtového pásma

Pásmo 1 850 – 2 000 kHz

Poznámky k celému pásmu 5.92, 5.96, 5.103, CZ1
Část PVRS PV-P/27
Služba Pevná
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Rovnoprávně
Civilní užití Rovnoprávně
Doplňující informace Při přidělování kmitočtů se přihlíží k 5.103.
Služba Pohyblivá kromě letecké pohyblivé
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Rovnoprávně
Civilní užití Rovnoprávně
Doplňující informace Při přidělování kmitočtů se přihlíží k 5.103.
Služba Amatérská
Druh přidělení Podružná
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně
Poznámka CZ4
Aplikace Amatérské vysílání
Doplňující informace Doplňkové přidělení v souladu s 5.96 a CZ4. Provoz amatérské služby se řídí vyhláškou 156/2005 Sb.
Aplikace Necivilní využití
Doplňující informace Necivilní využití rovnoprávně.
Aplikace SRD pro telematiku
Úsek 984 – 7 484 kHz
Harmonizace CEPT/ERC/REC 70-03, 2019/1345
Oprávnění VO-R/10 čl. 4
Doplňující informace Vyzářený výkon 9 dBμA/m ve vzdálenosti 10 m. Železniční zařízení systému EUROBALISE. Vysílání pouze po příjmu signálu z vlaku.
Aplikace SRD s indukční smyčkou
Harmonizace CEPT/ERC/REC 70-03, 2019/1345
Oprávnění VO-R/10 čl. 9
Doplňující informace Intenzita magnetického pole max –15 dBμA/m ve vzdálenosti 10 m. Detailní podmínky využití viz VO.
Doplňující informace Možnost využití aplikacemi rádiového určování v souladu s 5.92