Detail kmitočtového pásma

Pásmo 18,6 – 18,8 GHz

Poznámky k celému pásmu 5.522A
Část PVRS PV-P/17
Služba Družicového průzkumu Země (pasivní)
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně
Aplikace Pasivní čidla (na družicích)
Doplňující informace Sledování vyzařování zemského povrchu, sledování sněhové pokrývky a sledování ledu na moři.
Služba Pevná
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně
Aplikace Pevné spoje bod-bod
Úsek 18,53875 – 18,7 GHz
Harmonizace ITU-R Rec. F.595, CEPT/ERC/DEC/(00)07
Doplňující informace Spoje nízké kapacity, duplex 1010 MHz, digitální modulace, kanálová rozteč 7,5 MHz nebo 5 MHz. V souladu s 5.522A je výkon přiváděný do antény vysílače omezen na hodnotu –3 dBW stanovenou v ustanovení Řádu 21.5A. Podmíny pro nová zařízení viz PVRS.
Aplikace Pevné spoje bod-bod
Úsek 18,7 – 18,76 GHz
Doplňující informace Semiduplexní digitální systémy v rádiových kanálech se středními kmitočty 18 705 MHz, 18 715 MHz, 18 725 MHz, 18 735 MHz, 18 745 MHz a 18 755 MHz a šířkou zabraného pásma 10 MHz. V souladu s 5.522A je výkon přiváděný do antény vysílače omezen na hodnotu –3 dBW stanovenou v ustanovení Řádu 21.5A. Podmíny pro nová zařízení viz PVRS.
Aplikace Pevné spoje bod-bod
Úsek 18,76 – 19,5625 GHz
Harmonizace ITU-R Rec. F.595, CEPT/ERC/REC 12-03, CEPT/ERC/DEC/(00)07
Doplňující informace Spoje střední a vysoké kapacity, duplex 1010 MHz, digitální modulace, kanálová rozteč 110 MHz, 55 MHz, 27,5 MHz nebo 13,75 MHz. V souladu s 5.522A je výkon přiváděný do antény vysílače omezen na hodnotu –3 dBW stanovenou v ustanovení Řádu 21.5A. Podmíny pro nová zařízení viz PVRS.
Služba Družicová pevná (sestupný směr)
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně
Poznámka 5.522B
Budoucnost Pásmo 17,7–19,7 GHz bude i nadále v České republice využíváno pevnou službou a koordinovanými pozemskými stanicemi v družicové pevné službě. Rozšíření nekoordinovaných pozemských stanic se v České republice v tomto pásmu v nejbližší době nepředpokládá.
Služba Kosmického výzkumu (pasivní)
Druh přidělení Podružná
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně