Detail kmitočtového pásma

Pásmo 1 790 – 1 900 MHz

Poznámky k celému pásmu 5.388
Část PVRS PV-P/12
Služba Pevná
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně
Aplikace Pevné spoje bod-více bodů
Úsek 1 880 – 1 900 MHz
Doplňující informace DECT pevné spoje P-P a P-MP. ECA předpokládá změnu kategorie služby na podružnou.
Budoucnost Pro další využívání pásma v pevné službě bude rozhodující harmonizace využívání v Evropě. Zpráva ERC (rev. 2014) předpokládá změnu přidělení pevné služby v pásmech 1800–1805 MHz a 1880–1900 MHz na podružné.
Služba Pohyblivá
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Podružně
Civilní užití Přednostně
Poznámky 5.384A, 5.388A
Aplikace DECT
Úsek 1 880 – 1 900 MHz
Harmonizace 91/287/EHS, CEPT/ERC/DEC/(94)03
Oprávnění VO-R/8
Doplňující informace TDD. Vysílání stanic na základě VO-R/8 (kromě stanic P-P a P-MP v pevné službě). V úseku 1885-1900 MHz HAPS pro IMT v souladu s 5.388A.
Aplikace Mobilní sítě
Úsek 1 805 – 1 880 MHz
Harmonizace CEPT/ERC/DEC/(95)03, 2008/294/ES, 2011/251/EU, 2013/654/EU
Doplňující informace Celoplošné veřejné mobilní sítě. Platí 5.384A.
Budoucnost Implementací harmonizačního dokumentu jsou vytvořeny v úsecích 1710–1785/1805–1880 MHz podmínky k zavádění sítí vyšších generací.
Aplikace Mobilní sítě
Úsek 1 805 – 1 880 MHz
Oprávnění VO-R/24
Doplňující informace Stanice určené k dokrytí vnitřků vagonů vlaků. Detailní podmínky viz VO.
Aplikace Radary GPR/WPR (SRD)
Úsek 1 600 – 3 400 MHz
Harmonizace CEPT/ERC/REC 70-03, CEPT/ECC/DEC(06)08, 2019/1345
Oprávnění VO-R/10 čl. 6
Doplňující informace Max. spektrální hustota e.i.r.p. -51,3 dBm/MHz, max. špičkový vyzářený výkon -30 dBm/MHz e.i.r.p.
Aplikace Bezdrátový přenos zvuku (SRD)
Úsek 1 785 – 1 805 MHz
Harmonizace CEPT/ERC/REC 70-03, 2014/641/EU, 2019/1345
Oprávnění VO-R/10 čl. 10
Doplňující informace V úseku 1785,2-1804,8 MHz e.i.r.p. max 13 dBm/kanál.
Aplikace Necivilní využití
Doplňující informace Necivilní využití podružně.