Detail kmitočtového pásma

Pásmo 17,2 – 17,3 GHz

Poznámky k celému pásmu 5.513A
Část PVRS PV-P/17
Služba Družicového průzkumu Země (aktivní)
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně
Doplňující informace V souladu s 5.513A nesmi aktivní čidla na palubách družic působit škodlivé rušení radiolokaci ani jiným službám s přednostním přidělením ani omezovat jejich vývoj.
Služba Pohyblivá
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně
Aplikace Širokopásmový přenos dat
Úsek 17,1 – 17,3 GHz
Oprávnění VO-R/12
Doplňující informace Vyzářený výkon: 100mW střední e.i.r.p.. Konkrétní podmínky využívání kmitočtů, včetně technických parametrů, jsou stanoveny příslušným všeobecným oprávněním
Služba Radiolokační
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Přednostně
Civilní užití Nevyužívá
Doplňující informace Necivilní využití.
Služba Kosmického výzkumu (aktivní)
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně
Doplňující informace V souladu s 5.513A nesmi aktivní čidla na palubách družic působit škodlivé rušení radiolokaci ani jiným službám s přednostním přidělením ani omezovat jejich vývoj.
Aplikace Necivilní využití
Doplňující informace Necivilní využití rovnoprávně.
Aplikace SRD pro rádiové určování
Úsek 17,1 – 17,3 GHz
Harmonizace CEPT/ERC/REC 70-03, (EU) 2022/180
Oprávnění VO-R/10 čl. 6
Doplňující informace Konkrétní podmínky využívání kmitočtů, včetně technických parametrů, jsou stanoveny příslušným všeobecným oprávněním