Detail kmitočtového pásma

Pásmo 16 360 – 17 410 kHz

Část PVRS PV-P/27
Služba Námořní pohyblivá
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně
Poznámky 5.109, 5.110, 5.132, 5.145
Aplikace MSI
Úsek 16 806,5 kHz
Doplňující informace Vysílání námořních bezpečnostních informací MSI v rámci GMDSS v souladu s poznámkou 5.132.
Aplikace DSC
Úsek 16 804,5 kHz
Doplňující informace Mezinárodní tísňový a bezpečnostní kmitočet využívající režim DSC
Aplikace GMDSS
Úsek 16 695 kHz
Doplňující informace Mezinárodní tísňový kmitočet pro úzkopásmovou telegrafii s přímým tiskem
Aplikace GMDSS
Harmonizace Dodatek 17 Řádu
Doplňující informace Využití v souladu s 5.109, 5.110, 5.132 a 5.145.
Budoucnost (1) Prvky systému GMDSS popsané touto částí plánu budou nadále významnou součástí tísňové a bezpečnostní komunikace v námořní pohyblivé službě. (2) Intenzita využívání těchto kmitočtů v námořní pohyblivé službě pro hlasovou komunikaci pozvolna klesá. (3) Zlepšení podmínek pro zavádění a rozvoj nových digitálních technologií v námořní pohyblivé službě mj. úpravou uspořádání kanálů pro tuto službu v těchto pásmech je předmětem projednání v rámci bodu 1.9 programu WRC-12.
Aplikace SAR (komunikace)
Úsek 16 420 kHz
Doplňující informace Tisňová a bezpečnostní hlasová komunikace
Služba Pevná
Druh přidělení Podružná
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně
Poznámka CZ1
Úsek 16 420 kHz
Doplňující informace Radiotelefonní tísňový a záchranný provoz
Doplňující informace Využití v souladu s CZ1.
Aplikace SRD pro telematiku
Úsek 7 300 – 23 000 kHz
Harmonizace CEPT/ERC/REC 70-03, 2019/1345
Oprávnění VO-R/10 čl. 4
Doplňující informace Vyzářený výkon -7 dBμA/m ve vzdálenosti 10 m. Železniční zařízení systému EUROLOOP. Vysílání v přítomnosti vlaku.
Aplikace Veterinární implantáty (SRD)
Úsek 12 500 – 20 000 kHz
Harmonizace CEPT/ERC/REC 70-03, 2019/1345
Oprávnění VO-R/10 čl. 12
Doplňující informace Intenzita magnetického pole -7 dBμA/m /10m v šířce kmitočtového pásma 10 kHz, klíčovací poměr max. 10%, vysílání pouze uvnitř budov.
Aplikace SRD s indukční smyčkou
Harmonizace CEPT/ERC/REC 70-03, 2019/1345
Oprávnění VO-R/10 čl. 9
Doplňující informace Intenzita magnetického pole max –20 dBμA/m ve vzdálenosti 10 m. Detailní podmínky využití viz VO.