Detail kmitočtového pásma

Pásmo 1 610,6 – 1 613,8 MHz

Poznámky k celému pásmu 5.149, 5.341, 5.364, 5.366, 5.368, 5.372
Část PVRS PV-P/20
Služba Družicová letecká pohyblivá (R)
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Rovnoprávně
Civilní užití Rovnoprávně
Poznámka 5.367
Doplňující informace Doplňkové přidělení v souladu s 5.367. Rovnoprávné sdílení s necivilním využitím.
Služba Družicová pohyblivá (vzestupný směr)
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně
Poznámka 5.351A
Aplikace S-PCS
Harmonizace CEPT/ECC/DEC/(09)02
Oprávnění VO-R/1
Doplňující informace Družicové pásmo L. Pohyblivé zemské stanice (terminály) jsou řízené družicovým systémem. Využívání pásma je podmíněno dodržením technických parametrů uvedených v 5.364 a koordinací podle ustanovení Řádu 9.11A. V pásmu neplatí v souladu s 5.368 pro družicovou pohyblivou službu ustanovení Řádu 4.10 (tj. požadavky na ochranu radionavigace a bezpečnostních služeb). Stanice družicové pohyblivé služby využívající pásmo 1610 – 1626,5 MHz nesmí v souladu s 5.372 působit škodlivé rušení stanicím radioastronomické služby využívajícím pásmo 1610,6 – 1613,8 MHz.
Služba Radioastronomická
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně
Aplikace Radioastronomie
Doplňující informace V souladu s 5.149 musí uživatelé pásma chránit radioastronomii. Stanice služby rádiového určování a stanice družicové pohyblivé služby využívající pásmo 1610 – 1626,5 MHz nesmí v souladu s 5.372 působit škodlivé rušení stanicím radioastronomické služby využívajícím pásmo 1610,6 – 1613,8 MHz. Pozemské stanice využívající pásmo 1660 – 1660,5 MHz nesmí v souladu s 5.376A působit škodlivé rušení stanicím v radioastronomické službě.
Služba Letecká radionavigační
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Rovnoprávně
Civilní užití Rovnoprávně
Aplikace Letecká radionavigace
Doplňující informace Rovnoprávné sdílení s necivilním využitím. Pásmo 1610 – 1626,5 MHz je v souladu s 5.366 vyhrazeno pro využívání a rozvoj elektronických pomůcek pro leteckou navigaci a pro všechny s nimi přímo sdružené prostředky při povrchu Země a na družicích.
Služba Družicová rádiového určování (vzestupný směr)
Druh přidělení Podružná
Necivilní užití Přednostně
Civilní užití Nevyužívá
Poznámka 5.371
Doplňující informace Doplňkové přidělení v souladu s 5.371. Necivilní využití. Využívání pásma 1610 – 1626,5 MHz je podmíněno splněním podmínek uvedených v 5.364 a koordinací podle ustanovení Řádu 9.11A. V souladu s 5.368 neplatí pro družicovou službu rádiového určování ustanovení Řádu 4.10 (tj. požadavky na ochranu radionavigace a bezpečnostních služeb). Stanice služby rádiového určování využívající pásmo 1610 – 1626,5 MHz nesmí v souladu s 5.372 působit škodlivé rušení stanicím radioastronomické služby využívajícím pásmo 1610,6 – 1613,8 MHz.
Aplikace Necivilní využití
Doplňující informace Necivilní využití rovnoprávně.
Aplikace Radary GPR/WPR (SRD)
Úsek 1 600 – 3 400 MHz
Harmonizace CEPT/ERC/REC 70-03, CEPT/ECC/DEC(06)08
Oprávnění VO-R/10 čl. 6
Doplňující informace Konkrétní podmínky využívání kmitočtů, včetně technických parametrů, jsou stanoveny příslušným všeobecným oprávněním