Detail kmitočtového pásma

Pásmo 157,3375 – 161,7875 MHz

Poznámky k celému pásmu 5.226, CZ9
Část PVRS PV-P/1
Služba Pohyblivá kromě letecké pohyblivé
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Rovnoprávně
Civilní užití Rovnoprávně
Aplikace Pohyblivé spoje a sítě
Úsek 160,975 – 161,475 MHz
Harmonizace CEPT/ERC T/R 25-08
Doplňující informace Simplex, kanálová rozteč 12,5 kHz, e.r.p. max 10 W.
Aplikace Pohyblivé spoje a sítě
Úsek 157,45 – 160,6 MHz
Harmonizace CEPT/ERC T/R 25-08
Doplňující informace Duplex 4,6 MHz, párový úsek k 162,05-166,2 MHz, kanálová rozteč 12,5 kHz, vysílání terminálů, e.r.p. max 10 W
Aplikace PMR/PAMR
Úsek 161,1375 MHz
Doplňující informace Regionální kmitočet pro hlasovou komunikaci k zajištění součinnosti organizací zdravotnické záchranné služby. Po dobu nezbytně nutnou lze využívat i pro komunikace k zajištění součinnosti s leteckými prostředky záchranné služby do výšky 300m nad terénem (za podmínek podružné služby, tedy nesmí rušit ani požadovat ochranu). Kmitočtová modulace, jeden kanál.
Aplikace Komunikace na vodních cestách
Úsek 161,625 MHz
Harmonizace Dodatek 18 Řádu, RAINWAT
Doplňující informace Kategorie služby plavební informace, také pro hlášení plavebních nehod. Kanál č. 80, duplex 4,6 MHz, párový kmitočet k 157,025 MHz. Výstupní výkon lodní stanice musí být automaticky udržován v rozmezí 0,5 - 1 W.
Aplikace PMR/PAMR
Úsek 161,2 MHz
Doplňující informace Celostátní kmitočet pro hlasovou komunikaci k zajištění součinnosti organizací zdravotnické záchranné služby. Po dobu nezbytně nutnou lze využívat i pro komunikace k zajištění součinnosti s leteckými prostředky záchranné služby do výšky 300m nad terénem (za podmínek podružné služby, tedy nesmí rušit ani požadovat ochranu). Kmitočtová modulace, jeden kanál.
Aplikace Necivilní využití
Doplňující informace Necivilní využití MO rovnoprávně.
Aplikace Radary GPR/WPR (SRD)
Harmonizace CEPT/ERC/REC 70-03, CEPT/ECC/DEC(06)08, (EU) 2019/785
Oprávnění VO-R/10 čl. 6
Doplňující informace SRD ultraširokopásmové radary k zobrazení struktury zdí a zemského povrchu GPR/WPR. Konkrétní podmínky využívání kmitočtů, včetně technických parametrů, jsou stanoveny příslušným všeobecným oprávněním