Detail kmitočtového pásma

Pásmo 156,8375 – 157,1875 MHz

Poznámky k celému pásmu 5.226, CZ9
Část PVRS PV-P/1
Služba Pohyblivá kromě letecké pohyblivé
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Rovnoprávně
Civilní užití Rovnoprávně
Aplikace Komunikace na vodních cestách
Úsek 156,85 MHz
Doplňující informace Komunikace na plavidle, VKV kanál 17. Max. e.r.p. 1 W.
Aplikace Komunikace na vodních cestách
Úsek 157,025 MHz
Harmonizace Dodatek 18 Řádu, RAINWAT
Doplňující informace Kategorie služby plavební informace, také hlášení plavebních nehod. Kanál č. 80, duplex 4,6 MHz, párový kmitočet k 161,625 MHz. Výstupní výkon lodní stanice musí být automaticky udržován v rozmezí 0,5 - 1 W.
Aplikace Radary GPR/WPR (SRD)
Úsek 30 – 230 MHz
Harmonizace CEPT/ERC/REC 70-03, CEPT/ECC/DEC(06)08, (EU) 2019/785
Oprávnění VO-R/10 čl. 6
Doplňující informace Ultraširokopásmové radary k zobrazení struktury zdí a zemského povrchu (GPR/WPR). Konkrétní podmínky využívání kmitočtů, včetně technických parametrů, jsou stanoveny příslušným všeobecným oprávněním
Aplikace Necivilní využití
Doplňující informace Necivilní využití rovnoprávně.