Detail kmitočtového pásma

Pásmo 156,5625 – 156,7625 MHz

Poznámky k celému pásmu 5.226
Část PVRS PV-P/1
Služba Pohyblivá kromě letecké pohyblivé (R)
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně
Doplňující informace Využití v souladu s 5.226.
Aplikace Komunikace na vodních cestách
Úsek 156,575 MHz
Doplňující informace Spojení plavidlo - přístavní správa, VKV kanál 71. Výstupní výkon lodní stanice musí být automaticky udržován v rozmezí 0,5-1 W.
Aplikace Komunikace na vodních cestách
Úsek 156,625 MHz
Doplňující informace Spojení plavidlo - přístavní správa, VKV kanál 72. Výstupní výkon lodní stanice musí být automaticky udržován v rozmezí 0,5-1 W.
Aplikace Komunikace na vodních cestách
Úsek 156,65 MHz
Harmonizace Dodatek 25 Řádu, RAINWAT
Doplňující informace Spojení plavidlo - plavidlo, VKV kanál 13. Výstupní výkon lodní stanice musí být automaticky udržován v rozmezí 0,5-1 W.
Aplikace Komunikace na vodních cestách
Úsek 156,7 MHz
Harmonizace Dodatek 18 Řádu, RAINWAT
Doplňující informace Kategorie služby plavební informace, kanál č. 14. Výstupní výkon lodní stanice musí být automaticky udržován v rozmezí 0,5 - 1 W.
Aplikace Komunikace na vodních cestách
Úsek 156,725 MHz
Doplňující informace Spojení plavidlo - přístavní správa, VKV kanál 74. Výstupní výkon lodní stanice musí být automaticky udržován v rozmezí 0,5-1 W.
Aplikace Komunikace na vodních cestách
Úsek 156,75 MHz
Doplňující informace Komunikace na plavidle, VKV kanál 15. Max. e.r.p. 1 W.
Aplikace Radary GPR/WPR (SRD)
Úsek 30 – 230 MHz
Harmonizace CEPT/ERC/REC 70-03, CEPT/ECC/DEC(06)08, (EU) 2019/785
Oprávnění VO-R/10 čl. 6
Doplňující informace Ultraširokopásmové radary k zobrazení struktury zdí a zemského povrchu (GPR/WPR). Konkrétní podmínky využívání kmitočtů, včetně technických parametrů, jsou stanoveny příslušným všeobecným oprávněním