Detail kmitočtového pásma

Pásmo 14,5 – 14,62 GHz

Část PVRS PV-P/8
Služba Pevná
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně
Aplikace Pevné spoje bod-bod
Harmonizace CEPT/ERC/REC 12-07, ITU-R Rec. F.636-3
Doplňující informace Duplexní odstup 728 MHz. Kanálová rozteč 28 MHz nebo 14 MHz nebo 7 MHz.
Služba Pohyblivá
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně
Služba Kosmického výzkumu
Druh přidělení Podružná
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně
Poznámka 5.509G
Budoucnost Harmonizační záměry zprávy ERC předpokládají v částech pásem 14,5–15,35 GHz v rámci možného budoucího přidělení radioastronomické službě pasivní využití slučitelné s primárními službami spočívající v měřeních založených na radioastronomické interferometrii typu VLBI.
Služba Radioastronomická
Druh přidělení Podružná
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně