Detail kmitočtového pásma

Pásmo 1 215 – 1 240 MHz

Poznámky k celému pásmu 5.332
Část PVRS PV-P/20
Služba Družicového průzkumu Země (aktivní)
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně
Aplikace Aktivní čidla (na družicích)
Doplňující informace Aktivní čidla na palubách družic nesmí v souladu s 5.332 působit škodlivé rušení provozu nebo rozvoji radiolokační služby, radionavigační služby a ostatních přednostních služeb, ani vyžadovat před nimi ochranu nebo je jinak omezovat.
Služba Radiolokační
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Rovnoprávně
Civilní užití Rovnoprávně
Doplňující informace Radarové a navigační systémy. Rovnoprávné sdílení s necivilním využitím.
Služba Družicová radionavigační (sestupný směr) (družice-družice)
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Rovnoprávně
Civilní užití Rovnoprávně
Poznámky 5.328B, 5.329, 5.329A
Aplikace Družicové navigační systémy
Úsek 1 227,6 MHz
Doplňující informace L2 GPS
Aplikace Družicové navigační systémy
Doplňující informace V souladu s 5.329 nesmí být působeno škodlivé rušení radionavigační službě povolené podle 5.331 a nelze požadovat ochranu před touto službou. Platí 5.328B. Využívání systémů v družicové radionavigační službě (družice – družice) není určeno v souladu s 5.329A pro aplikace bezpečnostní povahy a nesmí působit žádná dodatečná omezení ostatním systémům nebo službám. Rovnoprávné sdílení s necivilním využitím.
Služba Kosmického výzkumu (aktivní)
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně
Aplikace Aktivní čidla (na družicích)
Doplňující informace Aktivní čidla na palubách družic nesmí v souladu s 5.332 působit škodlivé rušení provozu nebo rozvoji radiolokační služby, radionavigační služby a ostatních přednostních služeb, ani vyžadovat před nimi ochranu nebo je jinak omezovat.
Aplikace Necivilní využití
Doplňující informace Necivilní využití rovnoprávně.
Aplikace Radary GPR/WPR (SRD)
Úsek 1 000 – 1 600 MHz
Harmonizace CEPT/ERC/REC 70-03, CEPT/ECC/DEC(06)08
Oprávnění VO-R/10 čl. 6
Doplňující informace Konkrétní podmínky využívání kmitočtů, včetně technických parametrů, jsou stanoveny příslušným všeobecným oprávněním