Detail kmitočtového pásma

Pásmo 11,7 – 12,5 GHz

Poznámky k celému pásmu 5.487, 5.487A, 5.492
Část PVRS PV-P/13
Služba Družicová rozhlasová
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně
Aplikace Družicová TV
Úsek 11,7 – 12,5 GHz
Doplňující informace Družicová televize v souladu s plánem v Dodatku 30 Řádu.
Služba Družicová pevná (sestupný směr)
Druh přidělení Přednostní
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně
Aplikace Družicové systémy (civilní)
Úsek 11,7 – 12,5 GHz
Doplňující informace Doplňkové přidělení v souladu s 5.487A. Vysílání z non-GSO družicových soustav v souladu s poznámkou 5.487A Řádu. Platí poznámka 5.487 Řádu. Využití přídělů v družicové rozhlasové službě v souladu s poznámkou 5.492 Řádu.
Aplikace Pozemské stanice družicové pevné služby
Harmonizace CEPT/ECC/DEC/(06)03
Oprávnění VO-R/1
Doplňující informace Příjem družicových interaktivních terminálů HEST.
Služba Pevná
Druh přidělení Podružná
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně
Aplikace Pevné spoje
Úsek 11,7 – 12,5 GHz
Harmonizace CEPT/ERC/DEC/(00)08
Doplňující informace Využívání kmitočtů v souladu s poznámkou 5.487 Řádu. V souladu s CEPT/ERC/DEC/(00)08 prioritně družicové služby.
Budoucnost Protože pásmo 11,7–12,5 GHz se v zemích CEPT prioritně využívá družicovými službami, využívání tohoto pásma pevnou službou bude ukončeno.
Služba Pohyblivá kromě letecké pohyblivé
Druh přidělení Podružná
Necivilní užití Nevyužívá
Civilní užití Přednostně